ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ:

PORTAL_facebook

PORTAL_youtube

PORTAL_youtube2

MΕΣΟΧΩΡΑ


Live κάμερα από www.mesochoranet.gr

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Κέντρο υγείας               Τρικάλων  24320-22222,24222,24111
Πύλης  24343-50000
Βουλγαρελίου 26850-22584
Νοσοκομείο  Τρικάλων 24310-23652-5
Άρτας 26810-22222

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛHΣ

Δήμαρχος 24343-50100
Ληξιαρχείο 24343-50121
Δημοτολόγιο 24343-50124
Τεχνικες υπηρεσίες 24343-50133

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΤΕΛ Τρικάλων 24310-73133,73135
Πύλης 24340-22511
ΟΣΕ 24310-27214
ΤΑΞΙ Πύλης 24340-22446,93215
Βουλγαρελίου 26850-22215

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αστυνομικό τμήμα  Τρικάλων 24310-27304
 Πύλης 24340-22201,22277
Βουλγαρελίου 22413-22888
Τροχαία Τρικάλων 24310-27570
Πυροσβεστική Πύλης 24340-22199

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΤΕ Πύλης 24340-22099
ΔΕΗ Βλάβες 24310-27281
ΙΚΑ Πύλης 24340-22711
Δασονομείο Πύλης 24340-22273