ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ:

PORTAL_facebook

PORTAL_youtube

PORTAL_youtube2

MΕΣΟΧΩΡΑ


Live κάμερα από www.mesochoranet.gr

Την αγορά και τοποθέτηση παραβολικών καθρεπτών ασφαλείας  μέσα στο χωριό, 4 τον αριθμό, εξασφάλισε ο Σύλλογος. 'Ηδη έχουν τοποθετηθεί οι δύο και το ίδιο θα γίνει με τους υπόλοιπους .


Υπάρχουν αρκετά επικίνδυνα σημεία μέσα στο χωριό όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί κάποιο ατύχημα γι αυτό θα είναι πολύ χρήσιμη η ύπαρξη τους. Και για αυτούς έχει προηγηθεί αίτημα στο Δήμο όπου δεν είχαμε κάποια απάντηση.

Το άρθρο έχει 98 αναγνώσεις